Tel: 4431- 9002 / 4635-5491
Celular: (011) 15 3881-5084 

Chapa perforado redondo

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

1.00

1.00

2.00

23

24-22

 

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

2.00

2.00

4.00

23

24-22-20-18

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

3.00

3.00

5.00

33

22-20-18-16-14

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

4.00

4.00

6.00

40

22-20-18-16-14

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

5.00

5.00

7.00

46

22-20-18-16-14

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

6.00

6.00

8.00

51

22-20-18-16-14-10

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

7.00

7.00

9.00

55

22-20-18

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

8.00

8.00

11.00

48

22-20-18-16-14-10

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

8.00

8.00

11.00

48

22-20-18-16-14-10

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

10.00

10.00

14.00

46

22-20-18-16-14-10

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

11.00

11.00

16.00

43

22-20-18

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

12.00

12.00

17.00

45

22-20-18-16-14-10

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

13.00

13.00

18.00

47

22-20-18

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

14.00

14.00

18.00

55

22-20-18

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

15.00

15.00

18.00

63

22-20-18-16-14-10

15.00

15.00

22.00

42

22-20-18-16-14-10

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

16.00

16

20.00

58

22-20-18

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

18.00

18.00

27.00

40

18-16-14-10

 

Redonda mm

Dimensión Perforación

área libre %

Calibre

Diámetro mm

E./C mm

20.00

20.00

30.00

40

18-16-14-10